התערוכה

קורא RFID: ספריה בטכנולוגיית RFID

ספריית ניהול עומס העבודה, בעוד מסורבלת, אך דורשות גבוה מאוד יכול להיות טעויות ולכן מסייע לנהל ספריות קורא RFID.
באמצעות ספריית ניהול קורא RFID, המרכזי ביותר של הוא לתת כל הספר הזה עם אלקטרוני תווית, דאנג השאלה שצריכה לשאת מוזיאון בתוך ספר מחוץ לספריה, הדלת של קורא RFID יכול באופן אוטומטי רשומות, מן zhiqian רשומות מלאכותי של זמן, מחוז שי יעיל; בזמן, באמצעות RFID קורא ניהול ספרים, גם יכול לסייע ניתוח ספריית איזה ספר מאת מברך, ועל פי זה מתעד את ספר הסדרי רכש.
באמצעות קורא RFID יכול לשפר מיון של מדפים ספרים, חפש את רמת האוטומציה.