טיול בארה של הבורא מנכ ל Mr.Jack כדי להדגיש את העסק מודול תשלום כרטיס.יוצר, יצרן סיני adedicated של מודולים תשלום כרטיס כספומט-מוטבע.