CREATOR מציע איכות קוראי כרטיסים

מוצרים הבורא היה נרחב applicated בתחומים רבים כגון מימון, טלקום, נפט, קמעונאות, ביטוח, תחבורה & בידור, וכו '.

הבורא מציע איכות המנוע קוראי כרטיסים, קוראי כרטיסים חכמים, דיספנסרים כרטיס, ו ביל המאמת. תצורות מותאמות אישית זמינים עבור כל מוצרי OEM, כולל שינוי של יחידות סטנדרטיות, כמו גם פיתוח מודלים חדשים לפגוש את מפרט המוצר הנדרש על-ידי הלקוחות.

9999999