אמינות גבוהה קורא כרטיסים חכמים CRT-603-V20

- Jul 13, 2018 -

אמינות גבוהה קורא כרטיסים חכמים CRT-603-V20

High Reliability Smart card reader CRT-603-V20

פרטי מוצר

אמינות גבוהה

עלות תועלת

מאוד להתאמה

גמיש להתאמה אישית

יישומים

מערכת איסוף אוטומטי (AFC)

מסוף מתח משתנה

מערכת ניהול כרטיסים

מערכת חניה

גש למערכת השליטה

קיוסק תשלום


זוג:לא הבא:קורא ידני לטבול, CRT-288-B קורא כרטיס Kiosk