קורא כרטיסים ממונע CRT-310

כרטיס ממונע rade rt-310

Motorized Card Reader CRT-310

יישומים:

מסוף שירות עצמי

עצמית תשלום שירות תשלום במזומן

מכונות אוטומטיות אוטומטיות

פניות מדיה

מערכת חניה

גישה למערכת contorl