הערה לשימוש בקורא כרטיסי הכניסה

card reader

הערה לשימוש בקורא כרטיסי הכניסה

ודא שהמתח מנותק לפני התחזוקה כדי למנוע נזק למכשיר.

שמן ישפיע באופן דרמטי על ביצועי הקורא של הכרטיס, אנא שמור את המכשיר מפני שמן סופג

דבק.

פעיל / נתונים פסיבית להעלות שיטת לקריאת כרטיס מגנטי כרטיס תוכנן

הגדרת כרטיס פס מגנטי שיטת קריאה: קרא בעת הכניסה או המשיכה, הגדר מצב קריאה

DEMO.

יש להרחיק כל דבר מהראש המגנטי ומהכבל שלו.

כיוון כרטיס ה- IC: כאשר הכרטיסים מוכנסים מהחזית, שבב IC פונה כלפי מעלה, הסוף עם

דגם שבב IC

כרטיס כניסה מגנטי כיוון: פס מגנטי כלפי מטה ולשמור אותו על המתקן